czwartek, 26 marca 2015

Concept arts of orcs for 'Norsgard' game | Szkice koncepcyjne orków z gry "Norsgard"

'Norsgard' game's Facebook profile has been updated with concept arts of orc miniatures. You can see these drawings here. Producer of the game would also like to know, which of the orcs should be sculpted first.

Na profilu fejsbukowym gry "Norsgard" zamieszczone zostały trzy szkice koncepcyjne figurek orków. Rysunki można zobaczyć tutaj. Producenci gry chcieliby dowiedzieć się, która z figurek powinna zostać wyrzeźbiona jako pierwsza.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz