czwartek, 19 marca 2015

Official 'By Fire and Sword' FAQ in English | Oficjalny FAQ "Ogniem i mieczem" po angielsku

Wargamer informs that newest version of FAQ for 'By Fire and Sword' game is available for download. You can comment in this thread on the official English forum of the game.

Wargamer informuje, że dostępna jest już anglojęzyczna wersja FAQ do gry "Ogniem i mieczem". Komentować można w tym wątku oficjalnego forum gry.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz