środa, 4 marca 2015

Japanese heavy mortar printed | Japoński ciężki moździerz wydrukowany

Black Grom Studio has shown a photo of master of its upcoming 28mm scale model of Japanese heavy Type 98 mortar. Model will be casted in resin and available soon.

Firma Black Grom Studio pokazała zdjęcie wydrukowanego mastera swojego przygotowywanego modelu japońskiego ciężkiego moździerza Type 98 w skali 28 mm. Model będzie odlewany w żywicy, wkrótce znajdzie się w sprzedaży.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz