sobota, 31 stycznia 2015

News from 'Norsgard' | Informacje z "Norsgardu"

The team of developers of 'Norsgard' game has published new photos of upcoming and finished miniatures and new concept sketches. You can see preview of Wulfkin Commander, Crimson Champion and first prints of actual miniatures here, on game's official Facebook profile.

Zespół twórców gry "Norsgard" opublikował nowe zdjęcia opracowywanych i już gotowych figurek oraz nowe szkice koncepcyjne. Tu można zobaczyć jak wyglądać będzie figurka Wulfkin Commandera, Szkarłatnego Czempiona, pokazane też są pierwsze wydruki skończonych figurek.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz