wtorek, 20 stycznia 2015

Objective markers from ZEN Terrain (WIP) | Znaczniki celów z ZEN Terrain (WIP)

ZEN Terrain company has published a photo of upcoming objective markers. Producer will design three different types, which will be sold in packs of nine (three of each design). Photo shows intel crates.

Firma ZEN Terrain opublikowała zdjęcie opracowywanych znaczników celów. Producent zaprojektuje trzy różne rodzaje, które sprzedawane będą w paczkach po dziewięć markerów (po trzy z każdego rodzaju), Na zdjęciu widać skrzynie z danymi wywiadowczymi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz