piątek, 16 stycznia 2015

Hardfoam trenches from Puppets War | Okopy z pianki produkcji Puppets War

Puppets War has released its first hardfoam terrain sets today. There are two sets containing complete trench: 'Hardfoam Trenches - Extended Set' (14 pieces, four trench endings, four bends, two corners and two straigh pieces) and 'Hardfoam Trenches - Basic Set' (six pieces, two endings, two bends and two straight pieces). All pieces are designed in 28 mm 'heroic' scale, dimensions of single piece are: height 32mm, depth 80mm and 130mm length. You can buy Extended set for 30 EUR, price of Basic set is 15 EUR.
Additionally producer offers following sets of pieces of particular kind: 'Hardfoam Trench - End Pieces' (two pieces, 6 EUR); 'Hardfoam Trench - 45° bends' (four pieces, 6 EUR); 'Hardfoam Trench - 90° corners' (two pieces, 6 EUR) and 'Hardfoam Trench - Straight pieces' (two pieces, 6 EUR).

Firma Puppets War wprowadziła dziś do sprzedaży swoje pierwsze zestawy terenów wykonanych z pianki. Dwa zestawy zawierają kompletne okopy. Pierwszy nosi nazwę 'Hardfoam Trenches - Extended Set' (14 części, cztery zakończenia okopu, cztery zakręty, dwa załamania oraz dwa fragmenty proste), drugi zaś to 'Hardfoam Trenches - Basic Set' (sześć części, dwa zakończenia, dwa końce, dwa zakręty, dwa fragmenty proste). Okopy zaprojektowano do użycia wraz z figurkami w skali 28 mm "heroic". Wymiary części są następujące: wysokość 32 mm, głębokość 80 mm oraz 130 mm długość. Zestaw Extended kosztuje 30 EUR, natomiast cena zestawu Basic to 15 EUR.
Producent oferuje również dodatkowe zestawy rozszerzające, zawierające części okopu jednego rodzaju: 'Hardfoam Trench - End Pieces' (dwie części, 6 EUR); 'Hardfoam Trench - 45° bends' (cztery części 6 EUR); 'Hardfoam Trench - 90° corners' (dwie części, 6 EUR) oraz 'Hardfoam Trench - Straight pieces' (dwie części, 6 EUR).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz