piątek, 9 stycznia 2015

Sister Herja released by Kromlech | Kromlech rozpoczął sprzedaż figurki Siostry Herji

'Sister Herja' is the name of the newest 28 mm 'heroic' scale resin miniature released by Kromlech. New miniature of female psionic may be assembled carrying arcane staff, laser pistol, she may also have both hands empty. Model comes in five parts (body, right hand with staff, empty right hand, left hand with laser pistol, left hand empty). You can buy this miniature for 9.99 EUR.
Figure was sculpted by Lucas Pina Penichet, sample painted by Artur.

Nazwa najnowszej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic", jaka trafiła dziś do sprzedaży w sklepie sieciowym Kromlecha to "Sister Herja". Figurka kobiety-psionika może być uzbrojona w laskę, pistolet laserowy, może też nie mieć broni. Model składa się z pięciu części (ciało, prawa dłoń z laską, pusta prawa dłoń, lewa dłoń z pistoletem laserowym, pusta lewa dłoń). Cena tej figurki to 40 PLN. Autorem rzeźby jest Lucas Pina Penichet, wzór pomalował Artur.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz