środa, 19 sierpnia 2015

Crusader type 'Termos' armour from Puppets War | Puppets War wydaje zbroję krzyżowców typu "Termos"

Puppets War company has released a set of 28mm 'heroic' scale parts for conversions labelled as 'Crusader type 'Termos' armour'. Set contains five different armours, you can buy it for 12 EUR. Armours were designed by AR and sculpted by Puppets War art team.

Firma Puppets War wprowadziła do sprzedaży zestaw żywicznych części do konwertowania figurek w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Crusader type "Termos" armour". Zestaw liczy pięć różnych wzorów pancerzy, jego cena to 12 EUR. Autorem projektów pancerzy jest AR, części wyrzeźbił zespół twórców firmy Puppets War.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz