środa, 3 czerwca 2015

Oddział Ósmy's May releases | Nowości majowe z Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy has revealed its May 2015 releases: 2S7 Pion (15 models); PMP; F-4B Phantom II (8 models); X-47B UCAS-D (8 models); British infantry 1815 (15 figures); British Infantry 1815 - command (5 + 5 + 5); British Light Infantry (15 miniatures); Deciduous trees (8 models); Conifers (8 pieces). All sets contains miniatures in 3mm scale.

Firma Oddział Ósmy pokazała swoje nowości z maja. Do sprzedaży trafią zestawy zawierające modele w skali 3 mm: 2S7 Pion (15 szt.); PMP; F-4B Phantom II (8 szt.); X-47B UCAS-D (8 szt.); Piechota brytyjska 1815 (15 szt.); Piechota brytyjska 1815 - dowództwo (5+5+5 szt.); Lekka piechota brytyjska 1815 (15 szt.); Drzewa liściaste IV (8 szt.) i Drzewa iglaste II (8 szt.).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz