czwartek, 4 czerwca 2015

New Assault Publishing discussion group | Nowa grupa dyskusyjna wydawnictwa Assault Publishing

Assault Publishing company informs that, due to crashed database of forum, a place to discuss manufacturer's products have been moved to Facebook. You can find dedicated discussion group here.

Firma Assault Publishing poinformowała, że ze względu na utratę bazy danych forum, miejsce gdzie można dyskutować na temat produktów tego wydawnictwa zostało przeniesione na Facebook. Powstała tam dedykowana grupa dyskusyjna.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz