środa, 10 czerwca 2015

Changed sets of Micro Art Studio markers | Zmienione zestawy markerów z Micro Art Studio

Micro Art Studio company informs, that due to the popular demand, following objective markers are now available in sets of six: Objective Markers "Arrow"; Objective Markers "Chaos"; Objective Markers "Wings"; Objective Markers "Gate"; Objective Markers "Templar"; Objective Markers "Wolfs Head"; Objective Marker "Flag"; Objective Marker "GeoData"; Objective Marker "Dragon" #1; Objective Marker "Monolith".

Micro Art Studio informuje, że ze względu na częste pytania, następujące markery dostępne są od tej pory w zestawach liczących sześć sztuk: Objective Markers "Arrow"; Objective Markers "Chaos"; Objective Markers "Wings"; Objective Markers "Gate"; Objective Markers "Templar"; Objective Markers "Wolfs Head"; Objective Marker "Flag"; Objective Marker "GeoData"; Objective Marker "Dragon" #1; Objective Marker "Monolith".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz