wtorek, 5 maja 2015

'Wolsung SSG' expansion KS campaign update | Aktualizacja prac nad dodatkiem do "Wolsunga"

Micro Art Studio, publisher of 'Wolsung', has updated website of finished Kickstarter campaign of first expansion for its product. MAS shares information about current status of shipping waves, production of some miniatures and draws a plan for the rest of the year, when the expansion will be available at retailers. You can also see photos of new, painted miniatures from upcoming expansion.

Firma Micro Art Studio, wydawca gry "Wolsung", zaktualizowała stronę zakończonej kampanii dodatku do swego produktu. MAS podzielił się z nami informacjami dotyczącymi obecnego stanu wysyłki paczek, produkcji części figurek, nakreślony został też plan na pozostałą część roku, kiedy dodatek do "Wolsunga" trafi do normalnej sprzedaży. Aktualizacja ilustrowana jest zdjęciami nowych, pomalowanych figurek z nadchodzącego dodatku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz