sobota, 7 lutego 2015

Update of 'The Deluge' KS website | Aktualizacja strony kampanii kickstarterowej "Potopu"

Wargamer, publisher of 'By Fire and Sword' game and 'The Deluge' expansion, has updated its Kickstarter campaign website. This update is mainly about English rulebook, which should be printed in about two weeks, and it also gives a list of still missing miniatures - fortunately most, if not all of them, should be ready in next few weeks.
You can also see a picture of greens of light szekely/chimney cavalry.

Wargamer, wydawca gry "Ogniem i miecze" oraz dodatku "Potop", zaktualizował stronę zakończonej kampanii kickstarterowej. Aktualizacja dotyczy - głównie - terminów druku i wysyłki anglojęzycznej wersji "Potopu", podana została też lista wciąż brakujących figurek - na szczęście większość z nich ma zostać ukończona w ciągu kilku kolejnych tygodni.
W aktualizacji pokazane zostały rzeźby lekkiej jazdy szeklerskiej/jazdy dymowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz