piątek, 12 grudnia 2014

Gerhard Blitz - High Exorcist Lord from Hi-Tech Miniatures available | Nowa figurka z Hi-Tech Miniatures - Gerhard Blitz

Hi-Tech Miniatures presents its newest 28 mm 'heroic' scale release - 'Gerhard Blitz - High Exorcist Lord'. New miniature consists of five parts (body, left and right arms, altar, hammer) and is supplied with round 40 mm scenic resin base. You can buy it for 18 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures oferuje od dziś nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic" - "Gerhard Blitz - High Exorcist Lord". Nowa figurka składa się z pięciu części (korpus, prawe i lewe ramię, ołtarz, młot), jest dostarczana wraz z żywiczną, okrągłą podstawką sceniczną o średnicy 40 mm. Cena nowości wynosi 18 EUR.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz