poniedziałek, 24 listopada 2014

Orc bust from Scibor | Popiersie orka od Ścibora

Scibor Monsterous Miniatures company offers new resin bust labelled as 'Orc'. Total height of the new sculpt is 105 mm, its price is 37.71 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures oferuje nowe popiersie żywiczne, nosi ono nazwę "Orc". Całkowita wysokość rzeźby wynosi 105 mm, jej cena to 150,80 PLN.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz