poniedziałek, 10 listopada 2014

"Norsgard" news | Wiadomości o "Norsgardzie"

The team behind "Norsgard" game has updated its Kickstarter campaign website, publishing information about cards which are used in the game. Speaking about cards - all persons who will buy "Mistress of the Hunt" miniature during campaing will receive exclusive Kickstarter art for her card, painted by Mario Wibisono.
Currently there are more then 13 700 USD pledged during campaing of "Norsgard" game, with 20 more days till the end of the crowdfunding effort.

Zespół twórców gry "Norsgard" zaktualizował stronę swojej kampanii kickstarterowej, publikując informacje dotyczące kart wykorzystywanych podczas rozgrywki. A skoro o kartach mowa - wszyscy, którzy w trakcie trwania kampanii kupią figurkę "Mistress of the Hunt", otrzymają przygotowaną specjalnie dla osób wspierających kartę z nową grafiką, namalowaną przez Mario Wibisono.
Obecnie zadeklarowano wpłatę ponad 13 700 USD, a do końca kampanii kickstarterowej "Norsgardu" pozostało jeszcze 20 dni.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz