piątek, 10 października 2014

Large update of "The Green Alliance" campaign by MaxMini | Duża aktualizacja kampanii "Zielony Sojusz" z MaxMini

MaxMini has updated its Kickstarter campaign website one more time, showing a lot of things. You can see short movie with 3D renders of finished orc hero miniature, other movies showing digital sculpting of airborne troops, and there is almost finished render of orc plane too. Gen. Smackton, orc hero, is making appearance once more as almost finished concept sketch.
Campaign will finish today, in about five hours. So far more then 22 000 GBP has been pledged.

Firma MaxMini raz jeszcze zaktualizowała stronę swojej kampanii kickstarterowej, pokazując nad czym obecnie trwają prace. Zaprezentowano krótki film z renderami 3D skończonej figurki bohatera orków, filmy pokazujące cyfrowe rzeźbienie piechoty powietrznej, a także niemal gotowy render samolotu. Pojawił się również praktycznie skończony szkic koncepcyjny orkowego gen. Smacktona.
Kampania "Zielony sojusz" zakończy się dziś, za ok. 5 godzin. Dotychczas zebrano ponad 22 000 GBP.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz