środa, 1 października 2014

Heroes of the Green Alliance | Bohaterowie Zielonego Sojuszu

MaxMini company has updated website of its Kickstarter "The Green Alliance" campaign, publishing some information about upcoming models of hereos. One of them was shown as a concept art. Producer has also shown a 3D render of Orc Commando head.

Firma MaxMini zaktualizowała stronę swojej kampanii kickstarterowej "Zielony Sojuszu", publikując informacje na temat opracowywanych modeli bohaterów. Jednego z nich pokazano w formie szkicu koncepcyjnego. Producent pokazał też render 3D głowy orka-komandosa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz