sobota, 20 września 2014

"The Green Alliance" campaign update | Aktualizacja kampanii "Zielony Sojusz"

MaxMini company has updated its "The Green Alliance" Kickstarter campaign website, showing 3D render of bipedal tank. So far more then 17 000 GBP has been pledged, and two last unlocked stretch goals are orc exosuits and artillery. Campaign will run for 20 more days.

Firma MaxMini dokonała aktualizacji strony kampanii kickstarterowej "Zielony Sojusz", pokazany został 3D render czołgu dwunożnego. Dotychczas zdołano zebrać ponad 17 000 GBP, dwa ostatnio odblokowane cele dodatkowe to egzopancerze orków oraz artyleria. Kampania potrwa jeszcze 20 dni.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz