poniedziałek, 8 września 2014

Upcoming MaxMini's Kickstarter campaign | Zbliżająca się kampania kickstarterowa MaxMini

MaxMini company has published detailed article explaining what we can to expect from its upcoming Kickstater "The Green Alliance" campaign, which will start shortly. Let me remind that this will be a campaign with a goal of funding complete orc and goblin army based on US Army WW2 era look - with units and vehicles. Read more on company's website.

Firma MaxMini opublikowała dość szczegółowy artykuł, w którym wyjaśnia, czego możemy spodziewać się po nadchodzącej kampanii kickstarterowej "Zielony Sojusz", której początek będzie miał miejsce już za kilkanaście godzin. Pozwolę sobie przypomnieć, że celem zbiórki będzie wydanie kompletnej armii orków i goblinów, których wygląd i wyposażenie oparte będzie na wyglądzie jednostek armii amerykańskiej z okresu II wojny światowej. Armia zawierać będzie zarówno modele piesze, jak i pojazdy. Więcej na temat kampanii można przeczytać na stronie MaxMini.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz