wtorek, 8 lipca 2014

Halodynes - official scenic bases for "Godslayer" | Halodynes - oficjalne podstawki sceniczne do gry "Godslayer"

Micro Art Studio has released a new range of scenic resin bases. New line is labelled as "Halodynes" and is official product for "Godslayer" game. There are three sets of bases in this line currently - all of them are wround. First set contains five randomly selected 30 mm wround bases, second consists of two randomly selected 40 mm bases and the last one contains one randomly selected 50 mm wround base. Prices of all sets are identical - 4.92 EUR per set. All bases were sculpted by Jan Horydowiec.

Firma Micro Art Studio wprowadziła do sprzedaży nową linię żywicznych podstawek scenicznych. Nosi nazwę "Halodynes", linia to oficjalny produkt do gry "Godslayer'. Obecnie w serii dostępne są trzy zestawy - wszystkie okrągłe z wypukłym brzegiem. Pierwszy zestaw zawiera pięć losowo wybranych podstawek o średnicy 30 mm, drugi dwie losowo wybrane podstawki o średnicy 40 mm, ostatni zaś jedną losowo wybraną podstawkę o średnicy 50 mm. Cena wszystkich zestawów jest identyczna, wynosi 18,20 PLN za zestaw. Autorem wszystkich podstawek jest Jan Horydowiec.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz