poniedziałek, 7 lipca 2014

Nepharite of Algeroth | Nefaryta Algerotha

Prodos Games has shared with us information about upcoming new miniatures. We can shortly expect resin figures of Crimson Devils, The Screaming Devil, The Iron lady, Guardio Oblati, Icarus and The Black Widow. Additionally, all other units and heroes from the main rulebook and Heroes expansion are already rendered and ready for printing. Information is accompanied by a 3D render of Nepharite of Algeroth.

Firma Prodos Games podzieliła się z nami informacją o nowych figurkach. Już wkrótce dostępne będą żywiczne odlewy figurek Szkarłatnych Diabłów, Wrzeszczącego Diabła, Żelaznej Pani, Guardio Oblati, Ikara oraz Czarnej Wdowy. Dodatkowo, gotowe są rendery wszystkich jednostek i bohaterów z podręcznika głównego i dodatku z bohaterami. Informacji towarzyszy render 3D Nefaryty Algerotha.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz