czwartek, 3 lipca 2014

The Invicibles for "By Fire and Sword" | Niezwyciężęni do "Ogniem i mieczem"

Wargamer has updated its "By Fire and Sword" Kicstarter campaign website with new information. First and most important - the pdf file with Swedish "The Invicibles" veteran units fightning with Danes in 1657-1658 is finally available. It contains new Skirmish level force and two new divisions. Second important news is that two pdf files left from the crowdfunding campaign - Danish army and Swedish defence force - are postponed again. You can read full explanation behind this decision here.

Wargamer zaktualizował stronę swojej zakończonej niemal rok temu kampanii kickstarterowej "Ogniem i mieczem", informując o publikacji kolejnego pliku pdf zawierającego opis szwedzkich "Niezwyciężonych" - sił weteranów walczących w Danii w latach 1657-1658. Plik zawiera opis nowych sił na poziomie Podjazdu oraz dwóch nowych dywizji. Kolejna informacja dotyczy opóźnienia publikacji dwóch ostatnich plików, z listami sił duńskich oraz szwedzkich sił broniących kraju. Przyczyny opóźnienia publikacji są rozsądne, a można się z nimi zapoznać tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz