środa, 4 czerwca 2014

Heroes of the Warzone universe | Bohaterowie świata Warzone

Prodos Games has announced that we will get free pdf document that will include everything necessary for building our own Warlord soon. Document will also include rules for Warlords and Lords, Squad Commander upgrades and additional unit choices. The title of this document will be "Heroes of the Solar System".

Firma Prodos Games ogłosiła, że wkrótce do rąk graczy trafi darmowy plik pdf, zawierający wszystkie zasady potrzebne do stworzenia własnego Warlorda. W dokumencie znajdą się zasady dotyczące grą Warlordami i Lordami, modyfikacje wyposażenia dowódców, dodatkowe opcje dla oddziałów i jednostek. Dodatek będzie nosić nazwę "Bohaterowie Układu Słonecznego".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz