sobota, 31 maja 2014

AT cannons from Puppets War | Działa przeciwpancerne z Puppets War

Puppets War has released two sets of resin 28 mm "heroic" scale weapons - both contain AT cannons. First set - "AT Cannons pair" - contains 2 cannons, its price is 5 EUR. Second set contains six such weapons, you can buy it for 12 EUR. Single cannon has length of 83 mm. Models were sculpted by Robert Kurek.

Firma Puppets War wprowadziła do sprzedaży dwa nowe zestawy żywiczne w skali 28 mm "heroic" - oba zawierają działa przeciwpancerne. Pierwszy zestaw składa się z dwóch takich broni, jego cena to 5 EUR. Drugi zestaw liczy sześć identycznych odlewów, można go kupić za 12 EUR. Długość działa to 83 mm. Autorem modelu jest Robert Kurek.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz