poniedziałek, 26 maja 2014

Two new releases from Kromlech | Dwa nowe produkty z Kromlecha

Kromlech has released two new sets, which contain items previously available only as a part of a bigger set. First of new sets is resin scenic base which was available as a part of Clanking Behemoth model - now you can buy this 60 mm round base separately for 3.99 EUR. Second set is "Orc Panzerschreck", containing all resin parts necessary for making one 28 mm "heroic" scale miniature of greatcoat orc armed with panzerschreck. This miniature was available previously only as a part of "Orc Assault Squad". You can buy it separately now for 6.99 EUR.

Firma Kromlech wprowadziła do sprzedaży dwa zestawy, zawierający produkty dostępne wcześniej tylko w ramach większych zestawów. Pierwszy zestaw zawiera żywiczną podstawkę sceniczną, dostępną wcześniej w modelu "Clanking Behemoth". Obecnie ta okrągła podstawka o średnicy 60 mm dostępna jest również oddzielnie w cenie 3,99 EUR. Drugi z opisywanych zestawów to "Orc Panzerschreck", zawierający żywiczne części konieczne do zbudowania figurki orka z panzerschreckiem w skali 28 mm "heroic". Model ten dostępny był poprzednio wyłącznie w zestawie "Orc Assault Squad". Można go kupić pojedynczo w cenie 6,99 EUR.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz