wtorek, 20 maja 2014

Sci-fi combat engineers from Assault Publishing | Saperzy bojowi sci-fi z Assault Publishing

Assault Publishing company has shown on its website photos of finished squad of the sci-fi combat engineers miniatures in 15 mm scale. Figures belong to the new range of miniatures - "APDS" - sculpted especially for "PMC 2640" game, which will cover more unusual types of soldiers. There are six miniatures finished so far, full squad will be available soon.

Firma Assault Publishing pokazała na swojej stronie sieciowej zdjęcia skończonych figurek saperów bojowych sci-fi w skali 15 mm. Miniaturki należą do nowej serii figurek -"APDS" - wyrzeźbionych specjalnie z myślą o grze "PMC 2640". Będzie ona zawierać rzadkie, trudniejsze do znalezienia rodzaje specjalistów wojskowych. Dotychczas ukończono sześć figurek, wkrótce cały ich oddział trafi do sprzedaży.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz