sobota, 17 maja 2014

Photos of finished Green Alliance miniatures | Zdjęcia gotowych figurek Zielonego Sojuszu

MaxMini company has published a photo showing two finished miniatures of goblins from Green Alliance. Green Alliance is a name of the complete army of greenskins which producer will publish - by a crowdfunding campaign - in coming weeks.

Firma MaxMini opublikowała zdjęcie pokazujące dwie gotowe figurki goblinów z Zielonego Sojuszu. Zielony Sojusz to nazwa pełnej armii zielonoskórych, którą producent zamierza wydać - dzięki kampanii crowdfundingowej - w nadchodzących tygodniach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz