czwartek, 8 maja 2014

Destroyed city | Zniszczone miasto

Terrains4Games company has shown on its Facebook profile few new photos of a table built with buildings from its Laser-Cut range of terrain accessories. Some photos show new, previously unpublished buildings - suburban and country style houses.
Update: Producer has shown both new types of buildings in separate gallery now.

Firma Tereny do Gier pokazała na swoim profilu fejsbukowym kilka nowych fotografii stołu zastawionego swoimi makietami z serii "Laser-Cut". Na niektórych zdjęciach widoczne są niepokazywane dotychczas nowe budynki - podmiejskie i wiejskie.
Aktualizacja: producent pokazał teraz oba nowe rodzaje domków w osobnej galerii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz