niedziela, 4 maja 2014

New photos of "Alien vs. Predator" miniatures | Nowe zdjęcia figurek z gry "Alien vs. Predator"

GMorts Chaotica blog has published a lot of new photos of actual miniatures from "Alien vs. Predator" game which will soon be released by Prodos Games. Miniatures were shown during a visit of a Prodos Games team in one of the British hobbystores.

Na blogu GMorts Chaotica opublikowane zostały liczne nowe zdjęcia gotowych figurek do gry "Alien vs. Predator", która ukaże się wkrótce na rynku nakładem Prodos Games. Miniaturki pokazano w trakcie wizyty członków zespołu wydawcy w jednym z brytyjskich sklepów hobbystycznych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz