piątek, 2 maja 2014

New laser cut building from Terrains4Games preview | Zapowiedź nowego budynku ciętego laserowo z Tereny do Gier

Terrains4Games company has published on its Facebook profile photos of the upcoming new building from its new "Laser Cut" range. New model is labelled as Factory - Production Hall and will contain modular equipment workshop. Scale, as with all Laser Cut range models, will be 15 mm.

Firma Tereny do Gier opublikowała na swoim profilu fejsbukowym kilka zdjęć pokazujących nowy model ze swojej nowej serii "Laser Cut". Nowy model nosi nazwę "Fabryka - Hala produkcyjna", będzie zawierał modułowy warsztat. Skala, podobnie jak w przypadku pozostałych budynków z tej serii, to 15 mm.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza