czwartek, 17 kwietnia 2014

Ruined townhouses from Terrains4Games | Zrujnowane kamienice z Tereny do gier

Terrains4Games company has shown a picture showing its new upcoming 15 mm scale laser-cut ruined townhouses. As the photo shows buildings can be connected and may form a street.

Firma Tereny do Gier pokazała zdjęcie swojego nowego budynku w skali 15 mm - laserowo wycinanej zrujnowanej kamienicy. Na fotografii widać, że budynki można łatwo łączyć ze sobą, tworząc ulicę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz