piątek, 14 lutego 2014

Time for Imperial | Czas na Imperial

One of the "Warzone Resurrection" game's publishers has revealed a 3D render showing part of the new miniature - Imperial Trencher from megacorporation Imperial.

Jak wynika z fragmentu rendera 3D, opublikowanego przez jednego z wydawców gry "Warzone Resurrection", rozpoczęły się prace nad jednostkami megakorporacji Imperial - na przedstawionym fragmencie widać część figurki żołnierza piechoty okopowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz