wtorek, 11 lutego 2014

Celtic SF Torin Mech Suit movie | Film pokazujący figurkę Celtic SF Torin Mech Suit

You can watch a movie showing one of the larger Scibor Monstrous Miniatures' models - "Celtic SF Torin Mech Suit" - on YouTube. Movie shows both overall look and details.

Na YouTube można obejrzeć film, pokazujący dokładnie jeden z większych modeli produkcji firmy Scibor Monstrous Miniatures - "Celtic SF Torin Mech Suit". Oprócz widoków ogólnych, pokazywane są także zbliżenia detali.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz