poniedziałek, 6 stycznia 2014

New releases from Scibor Monstrous Miniatures | Nowości z firmy Scibor Monstrous Miniatures

Scibor Monstrous Miniatures company has released some new products today - all new sets are casted in resin in 28 mm "heroic" scale. First set contains one pair of wings labelled as "Archangel Wings", you can buy it for 7.52 EUR. Next there are some new scenic bases from the "Roman" range - two sets containing two round 40 mm bases (set #1, set #2 - each costs 7.52 EUR) and one large round 60 mm base (7.52 EUR). Last new release is a set labelled as "Celtic SF Warriors 5 miniatures set" - it contains five previously released miniatures, available so far as single figures only (41.91 EUR).

Firma Scibor Monstrous Miniatures wprowadziła do sprzedaży kilka nowych produktów żywicznych w skali 28 mm "heroic". Pierwszym z nich są skrzydła noszące nazwę "Archangel Wings", kosztują one 30 PLN. Kolejne nowości to zestawy podstawek z linii "Roman" - są to dwa zestawy okrągłych podstawek o średnicy 40 mm (zestaw numer 1, zestaw numer 2, oba po 30 PLN) oraz duża okrągła podstawka o średnicy 60 mm (30 PLN). Ostatnia nowość to zestaw noszący nazwę "Celtic SF Warriors 5 miniatures set" - w jego skład wchodzi pięć wcześniej wydanych miniaturek, dostępnych dotychczas tylko w zestawach pojedynczych (167,50 PLN).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza