poniedziałek, 8 grudnia 2014

ZEN Terrain shows upcoming HAB building | ZEN Terrain pokazuje opracowywany budynek HAB

ZEN Terrain company has previewed its upcoming new model of base building from HAB range. Model shown is just first of many and it is still in design stage. Interior will be available as an add-on.

Firma ZEN Terrain pokazała szkice projektowe nowego budynku z serii HAB. Pokazany model jest pierwszym z wielu, nadal jest jeszcze w fazie projektowania. Wnętrze dostępne będzie jako dodatek.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz