piątek, 5 grudnia 2014

'Wolsung SSG' expansion update | Aktualizacja stanu prac nad dodatkiem do "Wolsung SSG"

Micro Art Studio has updated its Kicsktarter campaign website of 'Wolsung SSG' expansion, publishing information about current status of the works. Expansion rulebook will probably arrive next week. Then first parcels containing rulebook, buildings, accessories and artbook will be send.

Firma Micro Art Studio zaktualizowała stronę swojej kampanii kickstarterowej dodatku do gry "Wolsung SSG", publikując informacje na temat obecnego stanu prac. Wydawca w przyszłym tygodniu otrzyma, prawdopodobnie, wydrukowany podręcznik, wtedy też będzie miała miejsce wysyłka pierwszej części paczek, zawierających dodatek, budynki, akcesoria i albumy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz