poniedziałek, 22 grudnia 2014

Space fighter move templates from Micro Art Studio | Wzorniki ruchów kosmicznych myśliwców z Micro Art Studio

Micro Art Studio offers new set of acrylic transparent move templates - 'Space Fighter Move Templates Orange' and 'Space Fighter Move Templates Green'. Both sets contain 11 templates made from 3mm thick fluorescent, transparent acrylic. Price of single set is 14.76 EUR.
Templates were created by Sebastian Makowski.

Firma Micro Art Studio oferuje dwa zestawy nowych wzorników ruchu kosmicznych myśliwców, noszą one nazwy "Space Fighter Move Templates Orange" oraz "Space Fighter Move Templates Green". Oba zestawy zawierają po 11 wzorników wykonanych z fluorescencyjnego, przezroczystego akrylu o grubości 3 mm. Cena jednego zestawu wynosi 54,61 PLN.
Autorem wzorników jest Sebastian Makowski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz