środa, 8 października 2014

Leviathan suit concept art for "The Green Alliance" | Szkic koncepcyjny pancerza Leviathan "Zielonego Sojuszu"

With just 53 more hours of "The Green Alliance" Kickstarter campaign left, MaxMini is releasing daily updates, showing concept arts for already unlocked units and for some of the models, which will be available in the post-campaign phase. The star of today's update is Leviathan suit, which was presented as a concept art today.
"The Green Alliance" campaign is fully unlocked (but I'm sure MaxMini will give some additional stretch goal before the end of the campaign), so far 21 209 GBP has been pledged.

Do końca kampanii kickstarterowej "Zielonego Sojuszu" zostały już tylko 53 godziny. MaxMini, wydawca figurek, aktualizuje teraz stronę kampanii praktycznie codziennie, pokazując szkice koncepcyjne niektórych odblokowanych wcześniej modeli oraz figurek, które będą dostępne już po zakończeniu zbiórki. Gwiazdą dzisiejszej aktualizacji jest ork w pancerzu Leviathan, zaprezentowany w formie szkicu koncepcyjnego.
Kampania "Zielony Sojuszu" zebrała dotychczas 21 209 GBP, co odblokowało wszystkie cele dodatkowe, przewidziane przez producenta. Jestem jednak pewny, że na samą końcówkę zbiórki MaxMini przygotowuje coś specjalnego...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz