poniedziałek, 22 września 2014

Micro Art Studio and CoolMiniOrNot bases Kickstarter campaign | Kampania kickstarterowa podstawek Micro Art Studio i CoolMiniOrNot

Micro Art Studio and CoolMiniOrNot companies have started new Kickstarter campaign to release a system of plastic scenic bases. New CoolMiniOrNot system consists of two pieces - first is a highly detailed terrain insert moulded in plastic. This part is created by Micro Art Studio. Second piece of the system is a black satin base with a recessed centre that holds the insert.
So far campaing has gathered more then 40 000 USD (already funded) and several stretch goals has been unlocked too. Campaign will last for another 13 days.
Firmy Micro Art Studio oraz CoolMiniOrNot rozpoczęły nową kampanię kickstarterową, której celem jest wydanie plastikowych podstawek scenicznych. Nowy system podstawek CoolMiniOrNot składa się z dwóch części - wysokiej jakości wkładki scenicznej wykonanej z plastiku (tę część opracowano wraz z Micro Art Studio), oraz okrągłej, czarnej podstawki z wypukłym brzegiem, w którą wkładana jest wkładka.
W ciągu kilkunastu godzin trwania kampanii zgromadzono już ponad 40 000 USD (cel został już osiągnięty), odblokowano również kilka celów dodatkowych. Zbiórka potrwa jeszcze przez 13 dni.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz