poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Stone Bridge from Terrains4Games | Kamienny most z Tereny do Gier

Terrains4Games company has shown on its Facebook profile some photos of new 15 mm scale Stone Bridge model.

Firma Tereny do Gier pokazała na swoim profilu fejsbukowym kilka zdjęć nowego modelu kamiennego mostu w skali 15 mm.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz