środa, 13 sierpnia 2014

Imperial cuirassier (WIP) | Cesarski kirasjer (WIP)

Wargamer is very active lately, updates of its current Kickstarter campaign website of "The Deluge" expansion are coming on a daily basis, sometimes even two or three per day. In the newest update we can see a new 15 mm scale miniature of Imperial cuirassier. Publisher of "By Fire and Sword" game will make those miniatures slightly different then usual - they will be separated at waist, which will allow to build them in different poses.

Wargamer jest ostatnio bardzo aktywny, aktualizacje strony kampanii kickstarterowej "Potopu" są praktycznie codzienne, czasami nawet po dwie lub trzy w ciągu dnia. W najnowszym wpisie mamy okazję przyjrzeć się nowej figurce w skali 15 mm, przedstawiającej cesarskiego kirasjera. Wydawca "Ogniem i mieczem" wyprodukuje te miniaturki w sposób nieco odmienny od dotychczasowego - będą przedzielone w talii, dzięki czemu w czasie ich montażu możliwe będzie zrobienie ich w kilku różniących się pozach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz