piątek, 11 lipca 2014

"Pulp City" Progress Update | Aktualizacja kampanii "Pulp City"

As every Thursday, Maciej from "Pulp City" team has published this Friday a short progress update. In short- first miniatures are already being produced. Update also shows a new sculpt - Baboom sniper from A.R.C. team.

Jak co czwartek, Maciej z zespołu twórców "Pulp City" opublikował dziś, czyli w piątek, krótką aktualizację postępu prac nad nową edycją gry. W skrócie - pierwsze figurki trafiły do produkcji. Aktualizacji towarzyszy zdjęcie kolejnej nowej rzeźby - Babooma, snajpera z zespołu A.R.C.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz