czwartek, 10 lipca 2014

Posters from Kromlech | Plakaty Kromlecha

Kromlech company offers two posters with photos of miniatures produced by this company. First poster shows Snagrat Kromm, second depicts Juggernaut. Price of the single poster is 4.97 EUR.

Firma Kromlech rozpoczęła sprzedaż dwóch plakatów ze zdjęciami produkowanych przez siebie figurek. Na pierwszym plakacie widać Snagrata Kromma, drugi zawiera ilustrację Juggernauta. Cena jednego plakatu to 4,97 EUR.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz