środa, 25 czerwca 2014

"Wolsung SSG" expansion Kickstarter campaign update | Kampania kickstarterowa dodatku do gry "Wolsung"

Kickstarter campaign of first "Wolsung SSG" expansion is going really well. So far more then 46 000 USD has been pledged, which unlocked a lot of new miniatures, accessories and cards. Publisher of the game, Micro Art Studio, is frequently updating campaign website, so it worth to check it every day or two. Campaign will last 24 more days.

Kampania kickstarterowa pierwszego dodatku do gry "Wolsung SSG" nadal radzi sobie doskonale. Dotychczas zebrano ponad 46 000 USD, co odblokowało nowe figurki, akcesoria i karty. Wydawca gry, Micro Art Studio, bardzo często aktualizuje stronę kampanii, dokładając nowe cele dodatkowe, warto więc zaglądać co dzień lub dwa, sprawdzając czy nie pojawiło się coś specjalnie interesującego. Zbiórka potrwa jeszcze 24 dni.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz