piątek, 27 czerwca 2014

Further concept arts for new "Wolsung SSG" miniatures | Kolejne szkice koncepcyjne nowych figurek z "Wolsunga"

Another update of Micro Art Studio's Kickstarter campaign of expansion for "Wolsung SSG" shows further concept arts for new miniatures - two for already existing factions, two for The Scylla, which is the new faction which will be introduced in the funded expansion.

Kolejna aktualizacja strony kampanii kickstarterowej firmy Micro Art Studio i produkowanej przez nią gry "Wolsung SSG" pokazuje nowe szkice koncepcyjne figurek. Tym razem dwa pokazują planowane miniaturki dla już istniejących frakcji, a dwa kolejne dla frakcji The Scylla, która zostanie wprowadzona w dodatku sfinansowanym przez zbiórkę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz