poniedziałek, 5 maja 2014

Orc Doctor heads from Kromlech | Głowy orków doktorów z Kromlecha

Kromlech has just released a new set of resin 28 mm "heroic" scale heads labelled as "Orc doctor heads". Set contains ten casts in five different designs, you can buy it for 6.99 EUR.

Kromlech wprowadził właśnie do sprzedaży nowy zestaw żywicznych głów w skali 28 mm "heroic" noszący nazwę "Głowy orków doktorów". W skład zestawu wchodzi dziesięć odlewów w pięciu różnych wzorach, cena to 6,99 EUR.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz