piątek, 18 kwietnia 2014

Space Eggs | Jaja z kosmosu

Puppets War company has prepared something special for Easter - Space Eggs. Set of five resin eggs costs 7 EUR. Models are designed to fit 28 mm "heroic" scale wargames, total height of the eggs is about 40 mm.

Firma Puppets War przygotowała coś specjalnie na Wielkanoc - Kosmiczne Jaja. Zestaw pięciu wykonanych z żywicy modeli kosztuje 7 EUR. Odlewy wykonano z myślą o grach w skali 28 mm "heroic", wysokość jaj wynosi ok. 40 mm.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz