poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Heavy support for sci-fi vehicles from Oddział Ósmy | Ciężkie wsparcie dla pojazdów sci-fi z Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy, leading producer of 3 mm scale miniatures, has published on its Facebook profile a picture showing one of the upcoming sci-fi models - a heavy support for M57 Manta.

Oddział Ósmy, wiodący producent modeli do gier bitewnych w skali 3 mm, opublikował na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie jednego z kolejnych modeli sci-fi - ciężkiego wsparcia dla M57 Manta.

1 komentarz: