poniedziałek, 7 kwietnia 2014

Further medium artillery rules for "By Fire and Sword" | Dodatkowe zasady dla artylerii średniej w "Ogniem i mieczem"

Wargamer company has published some additional rules for medium artilerry sets that were available during the Kickstarter "By Fire and Sword" campaign. The final version of these rules will be published in "The Deluge" supplement.

Firma Wargamer opublikowała zasady dodatkowe dla zestawów artylerii średniej, które prezentowane były w trakcie trwania kampanii kickstarterowej gry "Ogniem i mieczem". Ostateczna wersja tych zasad znajdzie się w dodatku "Potop".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz